Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 στις 11:00 στα γραφεία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης, ξεκινά η διήμερη εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του έργου Life «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - Τροφή από Τρόφιμα: Μια Καινοτόμα Διεργασία για τη Μετατροπή των Υπολειμμάτων Τροφίμων Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζωοτροφές».

Επικεφαλής εταίρος στο έργο είναι ο ΕΣΔΑΚ, ενώ συνεργαζόμενοι φορείς είναι το ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Γεωγραφίας), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών) καθώς και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου (Freie Universität Berlin - Κτηνιατρική Σχολή).

Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής ζωοτροφών από τα υπολείμματα τροφίμων (κουζίνας και τραπεζαρίας) κυρίως 5άστερων και 4άστερων ξενοδοχείων, που εφαρμόζουν σύστημα διαλογής στην πηγή. Κεντρικό στοιχείο της διεργασίας είναι η παστερίωση των υπολειμμάτων τροφίμων μέσα από μια τροποποιημένη και ενισχυμένη διεργασία ηλιακής ξήρανσης. Της ηλιακής ξήρανσης προηγείται διαδικασία συλλογής με οχήματα ψυγεία, χειροδιαλογής και τεμαχισμού των υπολειμμάτων. Πέρα από την αξιολόγηση της διεργασίας συλλογής και παστερίωσης, στόχος του έργου είναι και η εκτίμηση της ποιότητας της παραγόμενης ζωοτροφής, τόσο σε παραγωγικά ζώα (όρνιθες και χοίρους) όσο και ζώα συντροφιάς (σκύλους). Η κεντρική ιδέα προέρχεται από το ΤΕΙ Κρήτης και την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Τομέας Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων).    

Πέρα από τα υπηρεσιακά στελέχη του ΕΣΔΑΚ και του επιστήμονες από τους συνεργαζόμενους φορείς, παρόντες στη συνάντηση θα είναι ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ και Δήμαρχος Χερσονήσου κ Γιάννης Μαστοράκης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ Χάρης Μαμουλάκης, που έχει επιλεγεί από τη Εκτελεστική  Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ, ως άμεσα πολιτικός προϊστάμενος  για την υλοποίηση του έργου.

Το Ακρωνύμιο του έργου είναι Food for Feed – F4F, η διάρκεια του 42 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2020, ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 2.580.619 € και η Επιδότηση από την ΕΕ 1.459.227 €.