Διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην επαρχιακή οδό με αριθμό 23, στο τμήμα Ζουνάκι-Ντερές, στη θέση «ρέμα Χάσωνα»

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη κατασκευής του υποέργου, «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΟΥΝΑΚΙ-ΝΤΕΡΕΣ», του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αναφερόμενη στο θέμα επαρχιακή οδό και στη θέση «ρέμα Χάσωνα», ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνει από τη Δευτέρα 03-10-2016 και σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκέσει τριάντα μία ημέρες (31), έως και την Παρασκευή 04-11-2016 και να παραταθεί εφόσον δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμποδίσουν την πρόοδο του έργου. Η ώρες λειτουργίας του εργοταξίου είναι 7:30 πμ - 3:30 μμ, αλλά η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκεί όλο το 24ώρο.

Η κυκλοφοριακή σύνδεση από και προς την περιοχή των οικισμών Κουντουδιανά, Ντερέ, Παππαδιανά, θα γίνεται από την επαρχιακή οδό με αριθμό 27, «Αλικιανός – Σκινές– Νέα Ρούματα». Τα Ι.Χ. και αγροτικά οχήματα θα μπορούν επικουρικά να χρησιμοποιούν παρακαμπτήρια αγροτική οδό.