Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση της διοικήτριας για  πεντάμηνη μετακίνηση νοσηλεύτριας από το τμήμα εξωτερικών ιατρείων στο ΔΙΕΚ νοσηλευτικής του Νοσοκομείου εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

"Σχετικά με την απόφαση της διοικήτριας του Νοσοκομείου κυρίας Μαρίας Σπινθούρη για την πεντάμηνη μετακίνηση νοσηλεύτριας από το τμήμα εξωτερικών ιατρείων στο ΔΙΕΚ νοσηλευτικής του Νοσοκομείου, το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ οφείλει να τονίσει τα παρακάτω:

1)Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΓΝΑΝ δεν έχει καμιά σχέση με τη συγκεκριμένη απόφαση, ουδέποτε ενημερώθηκε γι΄αυτήν, ούτε συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο στη λήψη της.

2)Το ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ θεωρεί ότι  τέτοιου είδους μετακινήσεις θα έπρεπε να γίνεται από τη διοίκηση του Νοσοκομείου με δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στην οποία να ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και όχι με τον τρόπο με τον τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη μετακίνηση.

3)Το ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ ζητά από τη διοίκηση του Νοσοκομείου να διαχειρίζεται το προσωπικό ισότιμα και αξιοκρατικά έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ήρεμη λειτουργία του Νοσοκομείου."