Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» προβλέπεται υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ) με σκοπό την επίτευξη της αειφόρου χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.
Ως εκ τούτου, καλούνται αρχικά όλοι οι κάτοχοι των εν χρήσει ψεκαστήρων  α) μεγάλων καλλιεργειών και β) νεφελοψεκαστήρων (αναρτώμενες και συρόμενες τουρμπίνες) να απευθυνθούν σε ένα εξουσιοδοτημένο Σταθμό Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (κινητό ή σταθερό) προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρώτη επιθεώρηση των ψεκαστικών τους μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016  και να αποκτήσουν το κατάλληλο πιστοποιητικό. Επί του παρόντος εξαιρούνται οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.
Η επιθεώρηση των εν χρήσει ψεκαστικών μπορεί να γίνει είτε από Σταθμό της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου είτε από άλλη περιφερειακή ενότητα. Όσον αφορά στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αναμένεται πολύ σύντομα η λειτουργία του πρώτου Σταθμού στην περιοχή των Αρχανών.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, αφενός δεν επιτρέπεται η χρήση ΕΕΓΦ (ψεκαστικού) που δεν έχει επιτυχώς επιθεωρηθεί και αφετέρου προβλέπονται κυρώσεις στους παραβάτες.
Παράλληλα με την υποχρέωση των κατόχων ψεκαστικών (ΕΕΓΦ) για επιθεώρηση, υπάρχει και η υποχρέωση καταγραφής τους προκειμένου να δημιουργηθεί το προβλεπόμενο από τον νόμο Ν. 4036/2012 Μητρώο Εξοπλισμού Γεωργικών Φαρμάκων. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας κατάρτισης του μητρώου, αναμένεται τροποποιητική υπουργική απόφαση όπου μεταξύ των άλλων θα καθίσταται υποχρεωτική η καταγραφή του  ψεκαστικού μέσω της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2016 και δεν θα μπορεί να ολοκληρώνεται εάν δεν συμπληρώνονται τα πεδία εφαρμογής που αφορούν στον ΕΕΓΦ. Επιπλέον, η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ βρίσκεται στην διαδικασία  δημιουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής καταγραφής και Διαχείρισης του, στο οποίο κάθε κάτοχος θα μπορεί με ευθύνη του να καταχωρεί online  το ψεκαστικό του.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας αλλά και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ  psekastika.minagric.gr