Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου στήν προσπάθειά της νά στηρίξει τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας καί νά συμπαρασταθεῖ μέ τόν καλύτερο τρόπο στά μέλη τῆς πολύπαθης κοινωνίας μας ἵδρυσε τή «Σχολή συμβουλευτικῆς Γάμου καί νέων γονέων».

Σκοπός της εἶναι ἡ ἐνδυνάμωση, ἡ ἐπιμόρφωση καί ἡ βοήθεια πρός τούς γονεῖς γιά τό ἱερό καί μοναδικό ἔργο τῆς συμβίωσης καί τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν τους.

Στίς Συνάξεις αὐτές θά ἀναλυθοῦν καί θά συζητηθοῦν θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁρμονική συνύπαρξη τῶν συζύγων, τά προβλήματα μέσα στό Γάμο, τό διαζύγιο, τίς σχέσεις μέ τά παιδιά, τήν εὐθύνη γιά τό ἐπικοινωνιακό κενό μεταξύ τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας, τόν πολιτικό Γάμο, τήν μονογονεϊκή οἰκογένεια καί τήν στήριξή της, τόν ἀδόκητο θάνατο ἑνός μέλους τῆς οἰκογένειας, τήν υἱοθεσία καί κάθε τί πού ἀφορᾶ τήν σύγχρονη οἰκογένεια.

Αἱ συνάξεις θά πραγματοποιοῦνται στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελίστριας Χαλέπας καί οἱ ἡμερομηνίες διεξαγωγῆς τῶν ὁμιλιῶν, κάθε μήνα, θά ἀνακοινώνονται ἔγκαιρα.

Γιά τόν μήνα Ὀκτώβριο σᾶς προσκαλοῦμε τήν Δευτέρα 10 Ὀκτωβρίου καί ὥρα 7.30 μ.μ. μέ θέμα: «Ἡ ἐπικοινωνία τῶν συζύγων μέσα στήν οἰκογένεια» ἀπό τήν Πρεσβυτέρα-Φιλόλογο κ. Σοφία Δορμπαράκη.

Γιά τούς γονεῖς πού ἔχουν μικρά παιδιά ἔχει ληφθεῖ εἰδική μέριμνα οὕτως ὥστε νά ἀπασχολοῦνται σέ διαμορφωμένο χῶρο τοῦ κτηρίου ἀπό ὁμάδα παιδαγωγῶν πού θά προσφέρει δημιουργική ἀπασχόληση καί φύλαξη.

Πληροφορίες: Γραφεία Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τηλ. 2821027807