Στη Βαρκελώνη της Ισπανίας θα βρίσκεται τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 ο Δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Mayors Adapt twinning”. Στο εν λόγω πρόγραμμα ο Δήμος μας επελέγη έπειτα από αξιολόγηση, για αδελφοποίηση με τον Δήμο της Βαρκελώνης. 

Ο Δήμος Χανίων, έχοντας ήδη υπογράψει την προσχώρηση του στο “Σύμφωνο των Δημάρχων για  την Ενέργεια και το Κλίμα” θα επωφεληθεί από τη μεγάλη εμπειρία του συγκεκριμένου Δήμου, με στόχο την προετοιμασία του σχεδίου δράσης του για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ). 

Τον κ. Βάμβουκα θα αναπληρώνει κατά την απουσία του, όπως ορίζεται, ο Αντιδήμαρχος Χανίων, Νεκτάριος Αλεξανδράκης.