Με το θέμα των υποδομών που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη ολοκληρώνεται ήμερα το συνέδριο του ΤΕΕ/ΤΔΚ.- Δείτε τις εισηγήσεις 

Οι εργασίες του συνεδρίου με τίτλο  ‘’Συζήτηση’’ και θέμα την Τοπική Ανάπτυξη και το Επάγγελμα του Μηχανικού., ξεκίνησαν την προηγούμενη Πέμπτη.

Στην τελευταία ημέρα σήμερα Δευτέρα, οι εισηγήσεις αφορούσαν κυρίως σε θέματα που άπτονται των αναγκαίων υποδομών, τοπικής ανάπτυξης (οδικοί άξονες, λιμάνια κ.α.).

Κυρίαρχο θέμα, βέβαια ο νέος Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ειδικά μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού πως το έργο θα ξεκινήσει το 2018 και θα έχει ολοκληρωθεί το 2022.

Όμως για υποσχεσιολογία παλαιάς κοπής έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Στασινός, επισημαίνοντας πως όταν ανακοινώνεται ένα έργο πρέπει να συνοδεύεται και από σαφή πηγή χρηματοδότησης.


Έντονη όμως ήταν και η αμφισβήτηση για την πρωθυπουργική εξαγγελία και από τον Πρόεδρο του Τμήματος Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ κ.Λευτέρη Κοπάση.

 

Ο κλάδος των μηχανικών είναι απο εκείνους που επλήγησαν ιδιαίτερα απο την κρίση είπε ο κ. Στασινός.

 


Οι εισηγήσεις του συνεδρίου

Στο μεταξύ έχει αρχίσει η δημοσίευση των εισηγήσεων του συνεδρίου.

Το επάγγελμα και η εκπαίδευση του μηχανικού: μία προβολή στο μέλλον  - Βασίλης Διγαλάκης Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

Το επάγγελμα του μηχανικού σε 10 χρόνια: Τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις – Μιχάλης Μπλέτσας Research Scientist / Director of Computing MIT Media Lab

Οι Μηχανικοί και η Μηχανική του Μέλλοντος - Αντώνης Μαυρόπουλος Χημικός Μηχανικός Πρόεδρος ISWA CEO D-Waste

Στην Εποχή των Μεγάλων Δεδοµένων (Big Data) - Μίνως Γαροφαλάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισµικού και Δικτυακών Εφαρµογών (SoftNet)

Από την έρευνα στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων Προκλήσεις και οφέλη για την ελληνική οικονομία -  Νίκος Βαρότσης Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης

‘ Υποδομές διαχείρισης και προστασίας, παρακολούθηση ποιότητας νερού λυμάτων και ακτών στην περιοχή μας’’ - Κώστας Στεργιάννης Πολιτικός Μηχανικός Γεν. Δντής ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

Παθογένειες, Τροχοπέδη στην Ανάπτυξη Διαφθορά, Γραφειοκρατία, Πολυνομοθεσία Vs Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Κυριάκος Γ. Κώτσογλου Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD Εντεταλμένος Περ. Σύμβουλος Ηλεκ/νικής Διακυβέρνησης

Επισημάνσεις επί του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών - Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

Υποδομές Ποιότητας στην Ελλάδα H συμβολή του ΤΕΕ -  Γεώργιος Παπαδάκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Αν. Επιμελητής Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Υποδομών Ποιότητας (ΕΕΕ-ΥΠ) του ΤΕΕ

Το τριήμερο συνέδριο  εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων του Τμήματος όπως έχει διαμορφωθεί και συγκεκριμενοποιηθεί μετά από συνεργασίες με τοπικούς φορείς και διεξοδική ανάλυση των συνιστωσών που το συνθέτουν, στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΚ