Από την Δ/νση Δασών Χανίων γνωστοποιείται η κίνηση των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς κατά  το μήνα Σεπτέμβριο του 2016

Αριθμός Επισκεπτών από Ξυλόσκαλο    25.488
Αριθμός Επισκεπτών από Αγία Ρουμέλη   2.423
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών              27.911

H συνολική κίνηση εμφανίζει αύξηση έναντι του Σεπτεμβρίου του 2015 κατά 33,48 %.