Ερώτηση για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – μεταξύ αυτών και η βουλευτής Χανίων Β. Βαγιωνάκη - προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Παιδείας και Εργασίας.

Οι βουλευτές επισημαίνουν πως σύμφωνα με τη νομοθεσία «προβλέπεται ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι δικαιούχοι είναι γονείς και κηδεμόνες που είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., οι οποίοι έχουν παιδί που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση (μέχρι το 16ο έτος), με ετήσιο εισόδημα (δηλωθέν ή τεκμαρτό) που δεν υπερβαίνει τις 3000 ευρώ».

Παράλληλα όμως, οι βουλευτές σημειώνουν πως: «Είναι εμφανές ότι το τεκμαρτό εισόδημα των 3000 ευρώ είναι υπερβολικά χαμηλό και σαν άμεση συνέπεια με δεδομένες τις τρέχουσες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού δεν έχουν πρόσβαση σε μια ενίσχυση που μπορεί να ανακουφίσει έστω και ελάχιστα την εισοδηματική τους κατάσταση».

Με δεδομένη λοιπόν «την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για την προστασία και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων» οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους Υπουργούς σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν προκειμένου «να ανακαθοριστεί προς τα πάνω το ύψος του τεκμαρτού εισοδήματος και να επωφεληθούν της ενίσχυσης ομάδες με σοβαρές ανάγκες»