Εργασίες ανάπλασης στην νησίδα πρασίνου της Λεωφόρου Καζαντζίδη ξεκινάει την Κυριακή  9 Οκτωβρίου ο Δήμος Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Πρασίνου θα προχωρήσει αρχικά στην απομάκρυνση του παλιού χώματος από τη νησίδα και την τοποθέτηση νέου και εμπλουτισμένου εδαφοβελτιωτικού.

Στη δεύτερη φάση θα τοποθετηθούν φυτά και σύστημα άρδευσης, με στόχο η νησίδα να αλλάξει όψη και να δώσει άλλο χρώμα σε ολόκληρη την Λεωφόρο.