Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου), σήμερα, Δευτέρα 10  Οκτωβρίου  2016 και ώρα 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 28 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Πιο συγκεκριμένα:

Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων και δημοτών.
      
⦁    Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016 και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εγγραφή νέου Κ.Α. εξόδων με τίτλο «Μίσθωση χημικών Τουαλετών». (απόφαση 632/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου.(απόφαση 633/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την προμήθεια στολών των συνεργείων καθαριότητας. (απόφαση 638/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την ολοκλήρωση της πράξης : Προμήθεια Επίπλων και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου : Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο».(απόφαση 650/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την επικαιροποίηση της μελέτης και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΕΜΠΟ - ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΚΙΟΝΕ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΑΜΠΙΟΝΑΡΑ (ΟΔΟΣ Δ. ΜΠΟΦΟΡ».(απόφαση 651/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Ικάριου Γηπέδου» .(απόφαση 658/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την προμήθεια υλικών μεταλλικής καμπίνας κάδων .(απόφαση 659/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την συντήρηση οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης) στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου.(απόφαση 660/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Ανάκληση της με αριθμ 368/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την προμήθεια μιας μηχανής καταμέτρησης χαρτονομισμάτων για το Τμήμα Ταμείου.

⦁    Έγκριση αιτήματος για παροχή εγγύησης κράτους .

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

⦁    Επιστροφή  χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων.

⦁    Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου για την σχολική χρονιά 2016-2017.

⦁    Έγκριση πρωτοκόλλου  Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών σε ρυμοτομούμενη οικία επί της οδού Ούλαφ Πάλμε».

⦁    Αλλαγή μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ  Ο.ΑΝ.Α.Κ. . (νυν  Ο.Α.Κ. Α.Ε.) και Δήμου Ηρακλείου με θέμα «Ανάπλαση δυτικού παραλιακού μετώπου Ηρακλείου από Καράβολα έως Γιόφυρο».

⦁    Έγκριση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας με βάση το αρ. 3/2016 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου. (απόφαση 84/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁     Έγκριση μέτρων που εμπίπτουν  στις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 του Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με το αρ. 3/2016 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου  (απόφαση 85/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Έγκριση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας με βάση το αρ. 4/2016 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου. (απόφαση 86 /2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Διεξαγωγή της ειδικής διαδρομής στην πόλη του Ηρακλείου το Σάββατο 15-10-2016  στα πλαίσια του 38ου   Ράλλυ Κρήτης.

⦁     Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινού  στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη  στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Ρασούλη Ιωάννη  στην Αθήνα.

⦁    Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημοτικό Συμβούλιο εφήβων».

⦁    Έγκριση διάθεσης πίστωσης Κ.Α. 15-7134.005, ποσού 5.000,00€ προϋπολογισμού  έτους 2016 για την δημιουργία «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την τουριστική προβολή του Δήμου».

⦁    Έγκριση διάθεσης πίστωσης Κ.Α. 15-6615.004 προϋπολογισμού  έτους 2016 για «Επανεκτυπώσεις υλικού τουριστικής προβολής» για το ποσό των 8.000,00€.

⦁    19η ετήσια διάλεξη εις μνήμην Νίκου Παναγιωτάκη.

⦁    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης δύο αιθουσών για τις στεγαστικές ανάγκες του 35ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.