Έλεγχοι & βεβαίωση παραβάσεων από  τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων 

Από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου  – Σεπτεμβρίου 2016 το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων πραγματοποίησε τους ακόλουθους ελέγχους, που αφορούσαν σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης. 

Α. Κοινόχρηστοι χώροι για αυθαίρετη χρήση απο καταστήματα και περίπτερα (χωρις άδεια, υπέρβαση άδειας ή κατάληψη σε μη επιτρεπόμενους κοινόχρηστους χώρους)

Ιούλιος: 200 ελέγχους εκ των οποίων βεβαιώθηκαν 149 παραβάσεις
Αύγουστος: 128 έλεγχοι εκ των οποίων βεβαιώθηκαν 103 παραβάσεις
Σεπτέμβριος:109 ελέγχους εκ των οποίων βεβαιώθηκαν 78 παραβάσεις
Σύνολο: 437 έλεγχοι εκ των οποίων βεβαιώθηκαν 330 παραβάσεις

Β. Χώροι ελεγχόμενης στάθμευσης 

Ιούλιος:2.198 παραβάσεις
Αύγουστος:1.400 παραβάσεις
Σεπτέμβριος: 2.102 παραβάσεις
Σύνολο: 5.700 παραβάσεις

Η διευθέτηση του δημόσιου χώρου και η αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης στάθμευσης αποτελούν ζητήματα, στα οποία δίνει βαρύτητα η δημοτική αρχή των Χανίων, στο πλαίσιο του συνολικότερου σχεδιασμού της για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας. Το προσωπικό της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει καθημερινά σε ελέγχους, επιβάλλοντας τα ανάλογα πρόστιμα.