Λειτουργία Γραφείου για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης επί των εγκεκριμένων κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων όσων οι ιδιοκτησίες θίγονται από την απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλλι.

Μετά την έγκριση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, ξεκίνησε την 06/09/2016 στο Καστέλλι, η λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης, σε χώρο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων των οποίων οι ιδιοκτησίες τους θίγονται από την απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης.
Στο Γραφείο Κτηματογράφησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της κτηματογράφησης σε ότι αφορά την ιδιοκτησία τους και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τυχόν διόρθωση των στοιχείων των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως 21-10-2016, με βάση την προθεσμία της αντίστοιχης διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών & Δικτύων, στην ευθύνη της οποίας είναι το εν λόγω γραφείο, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 8.30 π.μ. έως 16.30 μ.μ., τηλ. επικοινωνίας : 28910-31198.