Εγκρίνεται η διάθεση φυταρίων από το Δημόσιο Δασικό φυτώριο Χανίων, διαφόρων ειδών, όπως αυτά που αναγράφονται σε παράρτημα της παρούσας.

Η Δ/νση Δασών Χανίων ανακοινώνει ότι από την 7η Νοεμβρίου 2016 ξεκινά η χορήγηση δενδρυλλίων από το Δασικό Φυτώριο Χανίων σε ιδιώτες και φορείς.

Θα προηγηθεί η υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ, για τον καθορισμό ημερομηνίας παραλαβής των δενδρυλλίων, που θα ξεκινήσει στις 14-10-2016 και θα ολοκληρωθεί στις 31-10-2016. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΔΧανίων ή με αποστολή στο fax 28210 92287 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]

Η χορήγηση θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Α. Δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού θα γίνεται:
1.α. Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά), Στρατό, Κοινωφελή Ιδρύματα, Ενορίες, Ιερές Μονές, Προσκόπους.
β. Σε Συλλόγους, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται απόφαση του ΔΣ ότι θα γίνει δενδροφύτευση σε χώρους που θα αναφέρονται αναλυτικά στο αίτημα τους προκειμένου να γίνει σχετικός ο έλεγχος της Υπηρεσίας.

2. Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας

 Αφού υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση μελέτης και κατασκευής δημοσίων δασοτεχνικών έργων (σε δημόσιες δασικές εκτάσεις)

 Όταν θέλουν να αναδασώσουν Δημοτικές εκτάσεις εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης.

 Όταν θέλουν φυτά για δεντροστοιχίες και δημιουργία αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κλπ εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει και ο αριθμός του αιτούμενου φυτευτικού υλικού είναι μεγαλύτερος απο 50 φυτάρια θα γίνεται αυτοψία από τη Δασική
υπηρεσία, γι’αυτό η αίτηση τους θα πρέπει να συνοδεύεται απο διάγραμμα της έκτασης σε συν/νες ΕΓΣΑ. Οι Δήμοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις όλων των δημοτικών διαμερισμάτων τους και να στέλνουν στη Δασική υπηρεσία μία συνολική αίτηση για την
επικράτεια τους.

 Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα παραπάνω δεν θα ικανοποιούνται. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται έλεγχος από τη δασική υπηρεσία.

Στις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων ο αριθμός των ειδών θα καθορίζεται απο την Υπηρεσία μας
προκειμένου να εξυπηρετηθεί μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων.

Β.Σε όλους γενικά τους ΙΔΙΩΤΕΣ θα χορηγείται φυτευτικό υλικό με πληρωμή.

Η τιμή για κάθε δενδρύλλιο θα είναι 0,90 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ). Η πληρωμή του αντίτιμου θα γίνεται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών
Χανίων με την παραλαβή της διατακτικής χορήγησης για την παραλαβή των φυτών την ίδια μέρα. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παραλάβει τα δεντρύλλια του από το Δασικό φυτώριο, οδός Νεροκούρου.

Αιτήσεις θα διατίθενται από τα Γραφεία μας στη Διεύθυνση Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή ή ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο μέσω της Διαύγειας (ΑΔΑ όπως αναγράφεται στην κορυφή της αίτησης).

Η διάθεση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 π.μ. έως τις 14.00.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων δενδρυλλίων που υπάρχουν στο Δασικό Φυτώριο.

Στην απευθυνόμενη στη Δ/νση Δασών αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται ο τόπος που θα φυτευτούν τα φυτάρια και τα στοιχεία του αιτούντος.