Γραπτή Ερώτηση κατέθεσε την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στην Ευρωβουλή, ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς, με την οποία ζητά να διατεθούν κονδύλια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σχετικά με τα αστικά απορρίμματα στη Πελοπόννησο.

«Οι υποδομές διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Πελοπόννησο είναι από ανεπαρκείς, έως ανύπαρκτες στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου, καθώς τα απορρίμματα καταλήγουν είτε σε ΧΥΤΑ που έχουν φτάσει στα όριά τους ή στις περισσότερες των περιπτώσεων σε χώρους ανεξέλεγκτης ταφής απορριμμάτων. Αποτέλεσμα μεταξύ άλλων είναι να εκδηλώνονται καταστροφικές όσο και επικίνδυνες για την δημόσια υγεία πυρκαγιές» αναφέρει ειδικότερα ο Νότης Μαριάς στην Γραπτή του Ερώτηση που απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνεχίζοντας, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής τονίζει ότι «εκκρεμούν κρίσιμες αποφάσεις για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος» καθώς και ότι «οι αποφάσεις αυτές, λόγω της κρισιμότητάς τους, οδηγούν τους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο εντός των Δήμων, όσο και σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου σε αδιέξοδες αντιπαραθέσεις».

Συνεπώς, «δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων και ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ο Νότης Μαριάς ρωτώ την Κομισιόν, αφενός μεν «ποια επιπλέον κονδύλια δύναται να διαθέσει και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων» και αφετέρου «ποιες άλλες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές ώστε να διευκολύνει την απορρόφηση των υφιστάμενων κονδυλίων για την επίλυση των ως άνω προβλημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Οι υποδομές διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων στην Πελοπόννησο είναι από ανεπαρκείς, έως ανύπαρκτες στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες. Η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου, καθώς τα απορρίμματα καταλήγουν είτε σε ΧΥΤΑ που έχουν φτάσει στα όριά τους ή στις περισσότερες των περιπτώσεων σε χώρους ανεξέλεγκτης ταφής απορριμμάτων. Αποτέλεσμα μεταξύ άλλων είναι να εκδηλώνονται καταστροφικές όσο και επικίνδυνες για την δημόσια υγεία πυρκαγιές.

Δεδομένου ότι εκκρεμούν κρίσιμες αποφάσεις για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος και ότι οι αποφάσεις αυτές, λόγω της κρισιμότητάς τους, οδηγούν τους παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο εντός των Δήμων, όσο και σε επίπεδο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου σε αδιέξοδες αντιπαραθέσεις, αλλά και δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης απορριμμάτων και ενίσχυσης της κυκλικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Ποια επιπλέον κονδύλια δύναται να διαθέσει και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, όπως αυτό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου;

2.Ποιες άλλες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές ώστε να διευκολύνει την απορρόφηση των υφιστάμενων κονδυλίων για την επίλυση των ως άνω προβλημάτων διαχείρισης αστικών απορριμμάτων;