Παρατείνεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Χανίων.

"Από την Δ/νση Δασών Χανίων γνωστοποιείται η παράταση λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς  για το έτος 2016, από τις 16 έως τις 31 Οκτωβρίου 2016."