Θετικά φαίνεται να  εξελίσσεται το θέμα του αεροδρομίου της Σητείας ανατρέποντας τα  τελευταία δεδομένα που αναφερόταν σε επαναδημοπράτηση του έργου. Μετά από δύο συνεχείς αναβολές εκδικάσθηκε στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων η υπόθεση για την κατατεθείσα αίτηση θεραπείας εκ μέρους της κοινοπραξίας, που είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Η σχετική εισήγηση αναμένεται άμεσα να παραληφθεί από τον αρμόδιο υπουργό τον κ. Ρέππα την οποία μάλλον θα κάνει αποδεκτή, ώστε το έργο του αεροδρομίου να πάρει σάρκα και οστά.