Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου του Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 15:00 με τα εξής θέματα:

1.    Αύξηση ωραρίου εργασίας μουσικών Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}
2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016 του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}
3.    Εξέταση αιτήσεων μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς {Αλεξανδράκης}
4.    Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 65/2016 απόφασης της οικονομικής επιτροπής και κατ' επέκταση της υπ' αριθμ. 79/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων {Αλεξανδράκης}
5.    Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων Δήμου Χανίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων {Αλεξανδράκης}
6.    Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος” κατ' εξαίρεση της υπ' αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων (Σαματάς) {Πουλιδάκης}
7.    Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή πιστώσεων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
8.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαγραμμίσεις οδών έτους 2016” {Ξανθουδάκης}
9.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανακατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Πολύκεντρου Σούδας” {Ξανθουδάκης}
10.    Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση πάρκου σε Κ.Χ. στο Ο.Τ. 316Α επί της οδού Γιαμπουδάκη” {Ξανθουδάκης}
11.    Παραλαβή της μελέτης “Αποκατάσταση ρολογιού Δημοτικού Κήπου Χανίων” {Ξανθουδάκης}
12.    Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Μελέτη έργου οδοποιίας (Αγροτική Οδοποιία) Δ.Δ. Θερίσου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}
13.    Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου “Μελέτη έργου οδοποιίας (Αγροτική Οδοποιία) Δ.Δ. Θερίσου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}
14.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δ. Χανίων έτους 2015” {Ξανθουδάκης}
15.    Έγκριση 3ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Αποκατάσταση προσβασιμότητας πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015” {Ξανθουδάκης}
16.    Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και πέριξ κοινοχρήστων χώρων οικισμού Γεωργιούπολης” {Ξανθουδάκης}
17.    Παραχώρηση κυλικείου Δημοτικού γηπέδου Περιβολίων {Κουκλάκης}
18.    Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}
19.    Γνωμοδότηση για την εκ νέου ή μη επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης τμήματος οικοπέδου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 409 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Χανίων και επί της οδού Δρομονέρου και Αποπηγαδίου κατά τη παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Ν. 4315/2014 {Μαράκης}
20.    Έκδοση ψηφίσματος για τα γεγονότα στο Ρέθυμνο την ημέρα που θα γινόταν συζήτηση για το προσφυγικό