Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 20/10/16 στις 13.30 στην αίθουσα α ορόφου του ΓΝΑΝ με θέματα:

1.Έλλειψη προσωπικού - προγραμματισμός δράσης
2. Ζητήματα χωροταξίας του Νοσοκομείου (μεταφροά ΜΤΝ, μεταφορά ΤΕΠ)
3. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης

(Η συνέλευση είναι η τρίτη επαναληπτική και απαιτείται παρουσία του 1/5 των μελών για να υπάρχει απαρτία) .