Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ελιά (8th International Olive Symposium), που έγινε από 10-14/10/2016 στο Split της Κροατίας υπό την αιγίδα της ISHS από το Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Συμμετείχαν πάνω από 250 επιστήμονες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από 32 χώρες που ασχολούνται με τα θέματα της ελιάς και των προϊόντων της. Παρουσιάσθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στα θέματα της καλλιέργειας της ελιάς, της τεχνολογίας ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς και της επεξεργασίας των υποπροϊόντων της ελαιοκομικής βιομηχανίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρχε σε θέματα συμπεριφοράς των ποικιλιών ελιάς στην κλιματική αλλαγή, τις τεχνικές προσαρμογής της καλλιέργειας με έμφαση την λίπανση, άρδευση και μηχανική συγκομιδή, αλλά και τις επιδράσεις τους στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, που είναι σημαντικές.

Ο κ. Κ. Χαρτζουλάκης, τ. δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής  και αναφέρθηκε στις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων ελαιουργείων με έμφαση την εδαφική διάθεση (Alternative technologies for olive mill wastewater (OMW) management with emphasis on land application) που εφαρμόζονται στις διάφορες ελαιοκομικές χώρες. 

Από την πλευρά του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC) τονίσθηκε η σημασία της νέας διεθνούς συμφωνίας για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά που τίθεται σε εφαρμογή από 1/1/2017 στην οποία αναγνωρίζεται ο ρόλος και των χωρών που εισάγουν ελαιοκομικά προϊόντα και στην αναγκαιότητα συμφωνίας για τα standard ποιότητας από όλες τις χώρες. 

Να σημειωθεί ότι το 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Ελιά έγινε στα Χανιά το 1997 από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων.