Αύξηση παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα στην Κρήτη τον φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Μάλιστα το ποσοστό της αύξησης στην έκδοση οικοδομικών αδειών ανήλθε στο 62,7 % στοιχείο παρήγορο αν σκεφτεί κάποιος την κατάρρευση του κλάδου της οικοδομής τα χρόνια της κρίσης. 

 

 

Σε επίπεδο 12μηνου ωστόσο, η αύξηση που καταγράφεται στο νησί είναι μικρή και ανέρχεται μόλις στο 4,3 %. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα Αυγούστου 2015 - Ιουλίου 2016 είναι 963 ενώ την περίοδο Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015 ήταν 923. 

Βέβαια αν συγκρίνει κάποιος τα ποσοστά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στο Βόρειο Αιγαίο που κατέγραψε πτώση 24,4% ή στη Δυτική Μακεδονία που κατέγραψε μείωση 17%, τότε μπορεί να συμπεράνει πως η Κρήτη έχει κρατηθεί στα πόδια της στον κατασκευαστικό τομέα, για τη συγκεκριμένη περίοδο και συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το µήνα Ιούλιο 2016 το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) στο σύνολο της Χώρας µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, ανήλθε σε 1.392 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 266,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.229,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 35,4% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, µείωση κατά 39,3% στην επιφάνεια και κατά 72,0% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015. (Πίνακας 1).

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το µήνα Ιούλιο 2016 ανήλθαν σε 1.382 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 258,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.203,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36,0% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 32,6% στην επιφάνεια και κατά 38,3% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015 (Πίνακας 2).

Οι εκδοθείσες άδειες ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας κατά το µήνα Ιούλιο 2016, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 10 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 8,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 25,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για το µήνα Ιούλιο 2016, ήταν 2,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα µηνών, δηλαδή από το Αύγουστο 2015 έως τον Ιούλιο 2016, το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.441 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.315,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 10.405,7 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015 παρατηρήθηκε µείωση κατά 7,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 18,9% στην επιφάνεια και κατά 30,0% στον όγκο (Πίνακας 3).

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2015 - Ιουλίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 7,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 12,6% στην επιφάνεια και κατά 10,1% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2014 - Ιουλίου 2015 (Πίνακας 4).

Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,9%.

Το επτάµηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016, η Συνολική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 10,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 25,4% στην επιφάνεια και κατά 42,8% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο επτάµηνο του έτους 2015. (Πίνακας 5).

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της χώρας, µείωση κατά 10,4% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 14,7% στην επιφάνεια και κατά 14,4% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2015. (Πίνακας 6).