Με μια πρωτοποριακή διαδικασία επεξεργασίας και αξιοποίησης των κλαδιών που συγκεντρώνονται από το κλάδεμα των δένδρων, υπολογίζει ο Δήμος Ηρακλείου να μειώσει σημαντικά την απαιτούμενη ποσότητα του νερού άρδευσης των κοινόχρηστων χώρων.

Πρόκειται για τη διαδικασία τεμαχισμού των συγκεντρωμένων κλαδιών και φυλλωμάτων των δένδρων, τα θρύμματα των οποίων στη συνέχεια διασκορπίζονται σε πάρκα και παρτέρια του Δήμου Ηρακλείου, δημιουργώντας μια φυσική ομπρέλα συγκράτησης της υγρασίας του εδάφους. Με τον συγκεκριμένο τρόπο, τα ποσοστά της εξατμιζόμενης υγρασίας θα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, μειώνοντας την απαιτούμενη ποσότητα νερού άρδευσης.

Ταυτόχρονα, ο φυσικός αυτός «μανδύας» καταπολεμά και τα ζιζάνια, αφού κατά την αποδόμησή του δημιουργεί ένα περιβάλλον που δεν είναι πρόσφορο στην ανάπτυξή τους, ενώ εμπλουτίζει το έδαφος με χουμικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών