Φαντάσματα ανθυποδιαπλοκής καταδιώκουν…τους «καλαμαράδες» της Κρήτης. Η ανώριμη και κουραστικά επαναλαμβανόμενη φλυαρία, είναι καταστροφική για τον δημόσιο διάλογο. Κάποιοι επενδύουν συστηματικά, στους ανόρεχτους …ακαδημαϊσμούς περί διαπλοκής, που συχνά εντοπίζεται, μόνο στο μυαλό, αυτών που την επινοούν!

Γ.Ουν.