Η συνέλευση του Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Αλληλεγγύης Χανίων, που συνήλθε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016, εξέλεξε καινούργιο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία συγκροτήθηκε σε σώμα, και αποτελείται από τους:

Ως αντιπροσώπους του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων: Μπαρδάτσου Νίκη, Ορφανουδάκη Βούλα, Πετρουλάκη Βασίλη, Φραγκάκη Εμμανουήλ,

Ως αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων: Βαλυράκη Στέλιο, Μπιτσάκη Λιλή,

Ως αντιπρόσωπο της Ιεράς Μονής Κυρίας των Αγγέλων, Γουβερνέτου: ηγούμενο κ.κ. Ειρηναίο,

Ως αντιπρόσωπο της Τράπεζας Χανίων: Βάμβουκα Τάσο,

Ως αντιπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χανίων: Τζοτζολάκη Όλγα.

Η σύσταση του προεδρείου αποφασίστηκε ως εξής:

Πρόεδρος - Φραγκάκης Εμμανουήλ, αντιπρόεδρος - Βαλυράκης Στέλιος, γραμματέας - Μπαρδάτσου Νίκη, ταμίας - Πετρουλάκης Βασίλης.