Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού προγράμματος «Meet Nature – A tourism product for Seniors to experience nature through creative and playfull learning», στο πλαίσιο του οποίου άτομα τρίτης ηλικίας (άνω των 55 ετών) ήλθαν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον των Χανίων, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια εσπερίδας, που διοργανώνει ο Δήμος Χανίων, την Τετάρτη 19/10/2016, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.), στις 18.00.

Υπενθυμίζεται ότι εταίροι του προγράμματος είναι το ταξιδιωτικό γραφείο “SPA TOURS”, ως επικεφαλής/συντονιστής εταίρος, ο Δήμος Χανίων, η Ένωση ατόμων τρίτης ηλικίας “E-SENIORS– INITIATION DES SENIORS AUX NTIC ASSOCIATION” από τη Γαλλία (Παρίσι), η Ένωση ατόμων τρίτης ηλικίας “ZIVOT 90” από την Τσεχία (Praha) και το ταξιδιωτικό γραφείο “MERAK VIAGGI S.A.S.” από την Ιταλία (Μιλάνο). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ