Το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού του τιμολογίου, βάση του οποίου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης  χρεώνει το νερό που παίρνει ο δήμος Αγίου Νικολάου, από το Φράγμα Αποσελέμη, επανέφερε ο δήμαρχος κ. Αντώνης Ζερβός- μία εβδομάδα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης αγοράς του νερού από την ΔΕΥΑΑΝ.

Ο κ. Ζερβός, υπενθυμίζοντας την αναφορά που είχε καταθέσει (22/9/16)) ο βουλευτής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, έκανε γνωστό,  ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ.Φώτης Καζάζης στο έγγραφο που απέστειλε στην βουλή των Ελλήνων, γνωστοποίησε την πρόθεση του Οργανισμού, να συζητήσει μεσοπρόθεσμα την τιμολογιακή του πολιτική  , λαμβάνοντας υπόψη τυχόν παρατηρήσεις των συμβαλλόμενων φορέων.

Συγκεκριμένα όπως ο ίδιος ανέφερε: «Το ζήτημα της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό από το Φράγμα Αποσελέμη, έχει επισημανθεί  και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο κ. Γιάννη Πλακιωτάκη στην Ελληνική Βουλή (Καθορισμός τιμής διάθεσης νερού από το Φράγμα Αποσελέμη), ενώ η απάντηση που δόθηκε ενισχύει εν πολλοίς την θέση της δημοτικής αρχής, όπως αυτή εκφράστηκε στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Αγίου Νικολάου (13/10/2016), με αφορμή την υπογραφή σύμβασης για την αγορά νερού του Φράγματος Αποσελέμη από την ΔΕΥΑΑΝ.

Θεωρώ ότι το θέμα είναι ώριμο, να συζητηθεί από το Δ.Σ του Οργανισμού,το οποίο καλείται να λάβει σχετικές αποφάσεις» .

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε απάντηση που δίνει (3/10/16) η διοίκηση του Ο.Α.Κ, γίνεται γνωστό ότι : «Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε, έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία επί του θέματος της κοστολόγησης υπηρεσιών ύδατος, και εν γένει της ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης των έργων ύδατος, δεδομένου ότι, με απόφαση του Ειδικού γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, συμμετείχε στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας για την υποστήριξη της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ.

Ο Οργανισμός εφαρμόζει επακριβώς όσα ορίζονται στην σχετική ως άνω νομοθεσία για τις υπηρεσίες ύδατοςΕκπονεί  την οικονομική ανάλυση όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του Ν. 3199/2003 (αρ.2), με την μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα  IV του Π.Δ 51/2007 (αρ. 3) στο κεφάλαιο 9 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (αρ.4) για την ανάκτηση του κόστους που αφορά στη διαχείριση των έργων του και τις υπηρεσίες του ανά περιοχή της διοικητικής του αρμοδιότητας, και με βάση τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που διαφορορποιούν τις παραμέτρους του οικονομικού κόστους.

Δεδομένου ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί η σχετική ΚΥΑ των κανόνων κοστολόγησης, ο ΟΑΚ : το κόστος κεφαλαίου, το περιβαλλοντικό κόστος, το κόστος πόρου. Ο Οργανισμός ωστόσο, θα εναρμονισθεί άμεσα μετά την θέσπιση της, όπως οφείλουν όλοι οι «πάροχοι υπηρεσιών ύδατος».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η διαφοροποίηση στην τιμή χρέωσης του νερού μεταξύ των δήμων Αγίου Νικολάου (0,19 ευρώ /κ.μ), Χερσονήσου (0,17 ευρώ /κ.μ) και Ηρακλείου (0,16 ευρώ), δεν συνάδει με την λογική της ενιαίας τιμής όπως γίνεται σε όλους τους άλλους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας.