Στις  οδούς Ν Φωκά, Δασκαλογιάννη και Επισκόπου Νικηφόρου θα πραγματοποιηθεί κλάδεμα των δέντρων την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου  2016 .
Το κλάδεμα θα γίνει με γερανοφόρο όχημα και θα γίνει παρεμπόδιση της  κυκλοφορίας . 

"Παρακαλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την διέλευση τους   καθώς και το παρκάρισμα οχημάτων στις παραπάνω οδούς.

Ζητάμε την κατανόηση σας για την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας."