Το Σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχει σήμερα Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 στην εξάωρη στάση εργασίας από της 08.00μμ έως της 14 00μμ που έχει προκηρύξει η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΠΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ προχωρά στην κινητοποίηση αυτή κατά του νομοσχέδιου που πρόκειται αύριο να ψηφιστεί από το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης που αφορά τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης συμβάσεων με αεροπορικές ή άλλες εταιρείες μεταφορών για μίσθωση μέσων, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, στην περίπτωση που τα δικά του μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του».

Το ΕΚΑΒ κατά την στάση εργασίας θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας.