Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Χανίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Χανίων πραγματοποίησε δύο δίωρες συναντήσεις με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων στο 4ο  Γ. Λύκειο (μία συνάντηση με τους Διευθυντές Γυμνασίων και μία με τους Διευθυντές όλων των τύπων Λυκείου).

Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν:

•    Ο σκοπός και οι στόχοι του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ
•    Τα ζητήματα που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ως προς τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των γονέων.
•    Η συνεργασία των σχολικών μονάδων με το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ ως προς τη διαχείρηση των αιτήσεων, γνωματεύσεων και εισηγήσεων.
•    Η συνεργασία του Κ.ΕΔ.Δ.Υ. με υπηρεσίες (Κ.Ψ.Υ., Σ.Σ.Ν., Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, κα).
•    Ο ρόλος του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ως προς την υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, αμέσως μετά τη διάγνωση, και η διαδικασία συμβουλευτικής στις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς.