Ο δήμος Πλατανιά προτείνει και διεκδικεί την ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων του Δήμου Πλατανιά σε τρία στάδια.

Επειδή το ύψιστο αγαθό της υγείας δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό και ανθρωπιστικό και πολιτικό που γνώμονα πρέπει να έχει την διασφάλιση της καθολικής και δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και υπό την έννοια αυτή μας αφορά όλους, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, κατά την Τακτική Συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2016, προέβη στην έκδοση της με αριθμ. 315/2016 Απόφασης με την οποία αφενός επικαιροποιεί τη με αριθμ. 270/2015 Απόφαση Δημοτικού και αφετέρου στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος περίθαλψης των κατοίκων της περιοχής και έχοντας πλήρη συναίσθηση των υφιστάμενων αναγκών στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, προτείνει και διεκδικεί επιπλέον την ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη των κατοίκων του Δήμου Πλατανιά σε τρία στάδια, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) Την δημιουργία μόνιμου Τομέα ΕΚΑΒ με έδρα τον Δήμο Πλατανιά για την μεταφορά των ασθενών. 

β) Την δημιουργία του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου, καθώς έχει γίνει μία σειρά ενεργειών εκ μέρους της παρούσης Δημοτικής Αρχής προς την κατεύθυνση αυτή και αυτό διότι κρίνουμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα, η επίλυση του οποίου θα προσφέρει τα μέγιστα στην άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, εφόσον κατασκευαστεί πλήρως στελεχωμένο. Η κατασκευή του Π.Π.Ι. καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση, επιτακτική κρίνεται επίσης και η ανάγκη υποστήριξης όλων των Περιφερειακών Ιατρειών με εξοπλισμό & υγειονομικό υλικό, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.  

γ) Την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων ιατρικού και λοιπού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το οποίο επιπρόσθετα θα πρέπει να εφοδιασθεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη δωρεάν πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στις τριτοβάθμιες δομές υπηρεσιών υγείας.

Το παρόν να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και στον Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.