Στην 119η θέση σε σύνολο 141 χωρών κατατάσσεται το 2010 η Ελλάδα, ως προς την επίδοσή της στις εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) σε διεθνή σύγκριση, παρουσιάζοντας βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη (2009: 122η θέση, 2008: 120η θέση, 2007: 132η θέση), σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της UNCTAD, η οποία δημοσιεύθηκε την 25η Ιουλίου 2011.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση και με το δημοσίευμα στο capital.gr, η βελτίωση της κατάταξης της χώρας σε διεθνές επίπεδο το 2010 κατά 3 θέσεις σε σύγκριση με το 2009 φαίνεται ίσως μικρή, ωστόσο, με δεδομένες τις συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης και της αρνητικής εικόνας της χώρας στο εξωτερικό το έτος αυτό, η σημασία της θετικής αυτής εξέλιξης είναι μεγάλη.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί, ότι σε χειρότερες θέσεις από την Ελλάδα κατατάχθηκαν ως προς τις εισροές ΞΑΕ χώρες ανεπτυγμένες ή με ιδιαίτερο δυναμικό, όπως η Ν. Κορέα (122η θέση), η Πορτογαλία (123η θέση), η Σλοβακία (124η θέση), η Ιταλία (126η θέση), το Κουβέιτ (135η θέση), η Δανία (138η θέση), η Ελβετία (140η θέση), η Ολλανδία (141η θέση).

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός, ότι ως προς το δείκτη δυνατότητας προσέλκυσης ΞΑΕ (με την έννοια του δυναμικού προσέλκυσης: Inward FDI Potential Index) για το 20092 η Ελλάδα κατατάσσεται στην 43η θέση σε σύνολο 141 χωρών, εμφανίζοντας επίσης αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2008: 48η θέση). Στον δείκτη αυτό η Ελλάδα κατατάσσεται μπροστά από χώρες του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο ανήκει, όπως: την Ουγγαρία (46η θέση), την Κύπρο (47η θέση), την Πορτογαλία (49η θέση), τη Ρουμανία (60η θέση), τη Βουλγαρία (67η θέση), την Τουρκία (80η θέση).

Ο δείκτης αυτός δείχνει επίσης, ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες προσέλκυσης ΞΑΕ από ότι οι επιδόσεις της. Με τη δημιουργία επομένως κατάλληλου επενδυτικού-επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οποία είναι σε εξέλιξη σήμερα, αναμένεται ουσιαστική βελτίωση των εισροών ΞΑΕ.

Εξέλιξη του μεγέθους των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων

Όσον αφορά τα απόλυτα μεγέθη, σύμφωνα με την έκθεση της UNCTAD, οι καθαρές εισροές ΞΑΕ παγκόσμια ανήλθαν σε 1.243.671 εκατ. $ το 2010, εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 4,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, όμως υστερούν κατά 15% περίπου από τα επίπεδα πριν από τη διεθνή κρίση του 2008. Κατά την UNCTAD, στο εύρος εισροών ΞΑΕ ύψους 1-9 δις $ το 2010, συγκαταλέγονται μαζί με την Ελλάδα η Αυστρία, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Τσεχία, η Σουηδία, η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η Πολωνία κλπ. χώρες.

Στην Ελλάδα, οι καθαρές εισροές ΞΑΕ κατά την UNCTAD ανήλθαν το 2010 σε 2.188 εκατ. $, εμφανίζοντας μείωση 10,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 2009 (2.436 εκατ. $). Θα πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα αναθεωρημένα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές ΞΑΕ το 2010 ανήλθαν σε 1.652 εκατ. ΕΥΡΩ, εμφανίζοντας χαμηλότερη μείωση, της τάξεως του 5,8 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 2009 (1.754 εκατ. ΕΥΡΩ).

Μεγαλύτερης σημασίας είναι το γεγονός, ότι οι συνολικές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα, οι οποίες αντικατοπτρίζουν και την πραγματική επίδοσή της στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, ανήλθαν σε 4.025 εκατ. ΕΥΡΩ το 2010, εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 4,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2009: 3.835 εκατ. ΕΥΡΩ). Είναι ιδιαίτερα θετικό σημείο, ότι παρά την έντονη οικονομική κρίση το έτος 2010, οι συνολικές εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα αυξήθηκαν. Επιπρόσθετα, κατευθύνθηκαν σε παραγωγικές επενδύσεις, δεδομένου ότι οι επενδύσεις για ίδρυση και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 48%, ενώ αυτές για ακίνητα κινήθηκαν σε επίπεδα κάτω του 3%, για δε εξαγορές και συγχωνεύσεις σε χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 10%.

Προοπτικές

Οι προοπτικές προσέλκυσης ΞΑΕ στη χώρα το 2011 εμφανίζουν θετικά σημεία, παρά το ότι στο έτος αυτό η οικονομική κρίση στην Ελλάδα συνεχίζει να είναι έντονη, ίσως περισσότερο και από το 2010, επιδρώντας και στην αρνητική διεθνή εικόνα της χώρας.

Το Ά πεντάμηνο 2011, η καθαρή εισροή ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθε σε 308 εκατ. ευρώ (αντιστοιχεί στο 19% του προηγουμένου έτους). Ωστόσο, στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αναμένεται να υπάρχει σημαντική συμμετοχή ξένων επενδυτών, όπως επίσης και στην υλοποίηση ΣΔΙΤ.

Εκτός αυτού η οικονομική πολιτική δίνει πλέον έμφαση στην ανάπτυξη, με την υλοποίηση επενδύσεων και με πόρους της ΕΕ. Ενθαρρυντικό σημείο αυξημένης ξένης επενδυτικής παρουσίας αποτελεί επίσης η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Fast Track από ξένους επενδυτές.

Τέλος, έχει ήδη εκδηλωθεί ανοιχτά, συγκεκριμένο ενδιαφέρον από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, για αυξημένες επενδύσεις στην Ελλάδα κατά το 2ο εξάμηνο. Οι επενδύσεις αυτές εστιάζονται σε τομείς που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως η ενέργεια και ιδιαίτερα η αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας, ο τουρισμός, ο τομέας τροφίμων και ποτών, οι μεταφορές και η εφοδιαστική αλυσίδα, ο κατασκευαστικός τομέας, οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες κλπ.