Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Χανίων, Τάσο Βάμβουκα, και τον ανάδοχο εργολάβο η σύμβαση του έργου “Αποκατάσταση Προσβασιμότητας Πεζοδρομίων Οδού Ι. Κορνάρου Δ. Χανίων”, προϋπολογισμού, 67.141,47 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν εργασίες, με στόχο να εξασφαλιστεί η συνεχής, ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των πεζών, να ρυθμιστεί η κυκλοφορία και να διευθετηθεί η στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του έργου, προβλέπεται: 

•Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.

•Περιορισμός του οδοστρώματος. 

•Δημιουργία δύο θέσεων προσωρινής στάσης αυτοκινήτων. 

•Δημιουργία εσοχών επί του πεζοδρομίου για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

•Δημιουργία λάκκων φύτευσης δέντρων στα πεζοδρόμια. 

•Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. 

•Δημιουργία ραμπών. 

•Αντικατάσταση του υλικού επίστρωσης. 

•Εκ νέου φωτισμός της οδού.