Το κρίσιμο θέμα της Ασφάλειας των Τροφίμων ανέπτυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive A.E., Νίκος Μπουνάκης, ως εισηγητής  στο 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, που φιλοξενήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 18 έως 21 Οκτωβρίου 2016.

Με περισσότερους από 300 συνέδρους -καταξιωμένα μέλη της Ελληνικής και Διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς, φυτοπαθολόγους, επιστήμονες φυτοπροστασίας και εφαρμογών, φοιτητές και παραγωγούς- και 135 πρωτότυπες επιστημονικές ανακοινώσεις από Έλληνες και ξένους ερευνητές, η επιτυχία του Συνεδρίου ήταν εξαιρετική.

Μέσα από την πλούσια θεματολογία του, που κάλυπτε όλους τους επιμέρους τομείς της Επιστήμης της Φυτοπαθολογίας, αλλά και την ανάπτυξη ενός γόνιμου, ουσιαστικού διαλόγου, προέκυψαν πολύτιμα συμπεράσματα και αναδείχθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις της Γεωργικής Έρευνας, συμβάλλοντας τόσο στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και πληροφορίας, όσο και στη δημιουργία μιας νέας προοπτικής για τον επιστημονικό και παραγωγικό κόσμο της χώρας μας.

Στην εισήγησή του, με θέμα «Η Ασφάλεια των Τροφίμων ως παράγοντας  Ποιοτικής Διαφοροποίησης και δημιουργίας Συγκριτικού Στρατηγικού Πλεονεκτήματος για τα Ελληνικά Γεωργικά Προϊόντα», ο Νίκος Μπουνάκης ανέδειξε τη σημασία και την αναγκαιότητα για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου αγροτικής παραγωγής, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αγοράς για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα, αλλά και παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών, με γνώμονα πάντα τη σύγχρονη άσκηση της γεωργίας και, πάνω απ’ όλα, σεβασμό στο περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας σχετικές αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία, τα ευρήματα μελετών, αλλά και τη μακρόχρονη εμπειρία του: « Οι   καταναλωτές  αναζητούν  τρόφιμα γευστικά, παραδοσιακά και ασφαλή, ενώ έχουν  την απαίτηση να γνωρίζουν  τον τόπο και τον τρόπο παραγωγής τους. Από την άλλη μεριά, οι αγρότες παραγωγοί, αλλά και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της υπαίθρου, έχουν  μία ευκαιρία ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απέναντι στον ανταγωνισμό των πολυεθνικών εταιρειών που κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές.»

Τα ερωτήματα, ωστόσο, που προκύπτουν εμφανίζονται επιτακτικά και αφορούν τόσο στα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά και, επιπλέον, την αφοσίωση των καταναλωτών σε συγκεκριμένα προϊόντα, όσο και στο πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε προστασία της παραγωγής με ταυτόχρονη υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στα γεωργικά προϊόντα.

Σε αυτό το σημείο, ο Νίκος Μπουνάκης είναι απόλυτος και σαφής, «τις απαντήσεις οφείλουμε και μπορούμε να τις αναζητήσουμε μόνο μέσα από Προϊόντα Υψηλής Υπεραξίας Ποιοτικά και Ασφαλή. Αυτό, όμως, προϋποθέτει την εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών –Παραγωγών, Γεωπόνων, Εταιρειών ΦΠ, Ερευνητών, την ενίσχυση των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών, τη συνεχή εκπαίδευση Παραγωγών και Γεωτεχνικών, και, κυρίως, τη στοχευμένη έρευνα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα προτάσσει ισάξια το συμφέρον τόσο των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών, και θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τις ανάγκες για ασφαλέστερα προϊόντα και αποτελεσματικότερη προστασία της παραγωγής».