Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) – Τμήμα Κρήτης, χορηγεί δύο (2) υποτροφίες στα Μέλη και τους Λογιστές του ΟΕΕ-ΤΔΚ, για τη συμμετοχή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της ΕΕΔΕ στον τομέα της «Διοίκησης Επιχειρήσεων».
 
Η συνεργασία και η χορήγηση των υποτροφιών θα αφορά μόνο το Τμήμα Κρήτης της ΕΕΔΕ και απευθύνεται μόνο στα μέλη και τους λογιστές (ΑΕΙ-ΤΕΙ) που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΕΕ-ΤΔΚ.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές, μέχρι και 04/11/2016 (ημερομηνία παραλαβής) στο:
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Μυλωνογιάννη 15Α & Κριάρη, 73135, Χανιά.
με την ένδειξη: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Για τους φακέλους των υποψηφίων, τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα, είναι τα εξής:

  • Βιογραφικό σημείωμα

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

  • Αντίγραφο πτυχίου ή Αναλυτική Βαθμολογία

  • Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης έτους 2015

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης

  • Πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (Για την κατηγορία ΑΜΕΑ)

  • Τα κατάλληλα έγγραφα για τις ευάλωτες ομάδες.

 
Πληροφορίες για την συμμετοχή:
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Κρήτης: Τηλ. 28210 94505, e-mail: [email protected] 
 
Σε περίπτωση ισοβάθμησης θα γίνει κλήρωση.
 
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Κρήτης (http://www.oeetdk.gr/) μετά τις 09 Νοεμβρίου 2016.