Οι 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Ηρακλείου, με πρώτο υπογράφοντα βουλευτή τον Νίκο Ηγουμενίδη, κατέθεσαν ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με το σημερινό πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ).

Ειδικότερα, οι 3 βουλευτές του Ν. Ηρακλείου Νίκος Ηγουμενίδης, Σωκράτης Βαρδάκης και Ιωάννης Μιχελογιαννάκης στο κείμενο της ερώτησης τους επισημαίνουν ότι ο Σύνδεσμος Κρητικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας  (Σ.Κ.Ε.Α.), ο οποίος εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης, έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις ρύθμισης του νομοθετικού πλαισίου, με μεταβατικό χαρακτήρα, ώστε να επέλθει άμβλυνση στις αυστηρές προϋποθέσεις του νόμου, οι οποίες θέτουν ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος ικανά στελέχη και τεχνικούς, οι οποίοι επί σειρά ετών απασχολούνταν νόμιμα σε επιχειρήσεις ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι στο χώρο των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια τεχνικοί και επαγγελματίες, οι οποίοι δεν κατέστη δυνατόν να εκδώσουν άδειες εργασίας, ή να ανανεώσουν αυτές που κατείχαν, εφόσον δεν διέθεταν έναν από τους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης που αναφέρονται στην σχετική ΚΥΑ, η οποία προσδιόρισε τα τυπικά προσόντα για την έκδοση των αδειών εργασίας

Οι 3 βουλευτές ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αν έχουν μέχρι σήμερα εξετάσει τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις του σημερινού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβούν σχετικά με αυτές.