Άρωμα Κρήτης στη γραμματεία αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας. Ένας Χανιώτης και ένας Ηρακλειώτης αποτελούν τα νέα πρόσωπα της γραμματείας αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόκειται για τους Χαιρέτη Μανώλη του Ιωάννη και Γλεντζάκη Ιωάννη του Ιωσήφ

Οι δυο Κρητικοί αναλαμβάνουν αναπληρωτές της γραμματείας Αγροτικού που έχει στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν στον αγρότη και τις ανάγκες του, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας.