Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής(ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει  τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών,  ότι λόγω τεχνικών δυσχερειών του συστήματος ΟΣΠΑ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των  αιτημάτων για χορήγηση άδειας αλίευσης ξιφία και μακρύπτερου τόνου για το έτος 2017 μέχρι και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 (το σύστημα ΟΣΠΑ θα παραμείνει ανοιχτό)  

Οι αιτήσεις  υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της αλιευτικής Δραστηριότητας (ΟΣΠΑ),είτε από τον πλοιοκτήτη, είτε από αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Ρεθύμνου μετά από εξουσιοδότηση του πλοιοκτήτη.

Η έκδοση των σχετικών αδειών αναμένεται να γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2016. Για πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα 2831343814 και 2831343813