Ολοκληρώθηκε η εργολαβία για την αποκατάσταση τομών οι οποίες είχαν προκληθεί  τα τελευταία χρόνια στην οδοποιία του Δήμου Πλατανιά, από εργασίες που εκτελούσε ο Ο.Α.Κ. Α.Ε.. 

Σημειώνεται ότι η αποκατάσταση των τομών αποτελούσε πάγιο αίτημα κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής, και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Ο.Α.Κ. Α.Ε. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχη εργολαβία για την ευρύτερη περιοχή του κάμπου Χανίων, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.