Ημερίδα "150 χρόνια από την θυσία στο Αρκάδι" Απόστολος Παπαϊωάννου ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο πυρπολητής της Μονής Αρκαδίου, Εμμανουήλ Β.Σκουλάς (184501866) 150 χρόνια μετά. Η εγκυρότητα των αντικειμενικών τεκμηρίων ως απόδειξη και αλήθεια.

Δείτε πρισσότερα στην πρόσκληση που ακολουθεί: