Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έως επτά δωματίων οι οποίες από 01/01/2000 έχουν απαλλαχθεί από την υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, το οποίο ανέρχεται σε 0,5%.

Καλούνται όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν καταβάλλει το ανωτέρω τέλος να προσέλθουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, για την τακτοποίηση των οφειλών τους.