Ανησυχητική ένδειξη για τις εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα αποτελεί η σημαντική μείωση που καταγράφηκε το 2010 στον αριθμό των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, με ταυτόχρονη αύξηση των συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ για το 2010.

Αυξημένες κατά 67,5% είναι οι συμβάσεις που μετατράπηκαν από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις αυτό έγινε με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Ειδικότερα, μειωμένες κατά 211.804, εμφανίζονται οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες το 2010 έναντι του 2009, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία δράσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.

Ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 57.330 (67,50%) και 16.959 της εκ περιτροπής απασχόλησης, σε σχέση με το 2009.

Γενικά, το 2010 κατέθεσαν νέες συμβάσεις απασχόλησης στις αρμόδιες υπηρεσίες 52.888 λιγότερες επιχειρήσεις, έναντι του 2009.

Επιπλέον, από τις καταγεγραμμένες επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν στις υπηρεσίες της Επιθεώρησης, προκύπτει ότι από τις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις έχουν μετατραπεί από πλήρη σε μερική απασχόληση 5.573 περισσότερες σε σύγκριση με το 2009 (ήτοι ποσοστιαία αύξηση 67,5%).

Οι συμβάσεις που μετατράπηκαν από πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής με συμφωνία του εργοδότη -εργαζομένου είναι κατά 2.302 αυξημένες σε σχέση με το 2009 (ήτοι αύξηση 27,88%).

Οι συμβάσεις δε που η μετατροπή τους σε εκ περιτροπής απασχόληση έγινε με μονομερή απόφαση του εργοδότη εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με πέρυσι κατά 381 (ήτοι αύξηση 4,61%)

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του το ΣΕΠΕ, παρά τη μείωση του προσωπικού, ο αριθμός των ελέγχων εμφανίζεται το 2010 αυξημένος κατά 8,85% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2009 και κατά 8,63% σε σχέση με αυτή του 2008.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΣΕΠΕ υπηρετούν σήμερα 366 επιθεωρητές, έναντι 392 το 2009 και 439 το 2008. Την ανεπάρκεια δε του προσωπικού του ΣΕΠΕ έχουν επισημάνει και οι ελεγκτές της τρόικας.

Η προτεραιότητα που δίνει η πολιτική του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στη συμφιλιωτική διαδικασία, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς. Παρά το ότι οι εργατικές διαφορές το 2010 παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, (το 2010 καταγράφονται 20.743, έναντι 20.326 το 2009 και 15.683 το 2008 (2,01% σε σχέση με το 2009 και 24,39% σε σχέση με το 2008) μέσω της συμφιλιωτικής διαδικασίας έχουν αυξηθεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους εργαζόμενους (18.313.574 το 2010, 17.356.967 το 2009 και 10.891.405 το 2008).

Οι έλεγχοι κατά το έτος 2010 διενεργήθηκαν με βάση το πρόγραμμα δράσης που είχε καταρτισθεί στις αρχές του χρόνου, μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, στα πλαίσια του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.).

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook