Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 07  Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων .
      
⦁    Έγκριση της Τεχνικής και Οικονομικής Ανάλυσης που αφορά την Βιωσιμότητα του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων».

⦁    Καθορισμός των συντελεστών Δημοτικών Τελών και Φόρων για το έτος 2017 (απόφαση 722/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του Δήμου Ηρακλείου για το Γ΄ τρίμηνο του 2016 (απόφαση 749/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την αποζημίωση ιδιοκτητών για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου του Ηρακλείου (παλαιό σχέδιο και επεκτάσεις) (απόφαση  726/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α. 40-7421.002 με τίτλο «Αποζημιώσεις ιδιοκτητών για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης» (απόφαση 741/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁     Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση της συνεχιζόμενης δράσης με τίτλο «Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Ηρακλείου – ΟΑΝΑΚ  για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των ρεμάτων εντός των ορίων του Δ.Η., Α.Δ.Σ. 779/06, 428/08, 523/08, 101/09 (απόφαση 754/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση Κ.Α. που αντιστοιχεί στον Ε.Σ.Δ.Α.Κ. (απόφαση 755/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια αφυγραντήρων (απόφαση 756/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Τροποποίηση προϋπολογισμού για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας (απόφαση 763/2016 Οικονομικής Επιτροπής ).

⦁    Ακύρωση της με αρ. 529/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά  με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας δυο ψηφιακών καταγραφέων ήχου δημοσιογραφικού τύπου και ακουστικών για την κάλυψη των αναγκών ηχογράφησης των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

⦁    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

⦁    Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Καραντινού Γεωργίου στην Αθήνα.

⦁    Έγκριση μετάβασης του εντεταλμένου συμβούλου για θέματα τουρισμού κ. Garancini Gian Andrea  Paolo στην Ιταλία.

⦁    Τροποποίηση της 428/2016 Α.Δ.Σ. Ηρακλείου όσο αφορά τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο « Συμπληρωματικές εργασίες οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» λόγο έναρξης ισχύος του Ν. 4412/2016.

⦁    Τροποποίηση της 502/2016 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή όψεων 6ου, 9ου και 11ου Γυμνασίων Δήμου Ηρακλείου.

⦁    Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής και τρόπος ανάθεσης των κυκλοφοριακών μελετών οδών και κόμβων αστικής περιοχής.

⦁    Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε αθλητικά σωματεία κατά το σχολικό έτος 2016 -2017.

⦁    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημιουργία Εφαρμογής  Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)».

⦁    Έγκριση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας με βάση το αρ. 4/2016 πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 86/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁     Εξέταση πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. Γ2260 της πολεοδομικής ενότητας «Μασταμπάς – Κορώνη - Θέρισος - Δειλινά» (απόφαση 88/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Απόδοση νέου οικοπέδου, αντί της καταβολής της εισφοράς σε χρήμα, στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης «Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» του Δήμου Ηρακλείου εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου (απόφαση 89/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Εξέταση πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. Γ2260 της πολεοδομικής ενότητας «Απόδοση οικοπέδου με κωδ. αρ. κτηματογράφησης 1120041 στο Ο.Τ. Γ 1849, αντί της καταβολής της εισφοράς σε χρήμα, στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης «Άγιος Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» (απόφαση 90/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

⦁    Καθορισμός γεωγραφικών - κτηνοτροφικών - αγροτικών ζωνών στην περιοχή Τ.Κ. Δαφνών.

⦁    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου  Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στην περιοχή Κατσαμπά της 2ης  Δημοτικής Κοινότητας.

⦁    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του νηπιαγωγείου Βασιλειών.

⦁    Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου/ων για τις στεγαστικές ανάγκες του 35ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

⦁    Ανάκληση απόφασης παραχώρησης ακινήτου για την στέγαση του Ταχυδρομικού Γραφείου Δαφνών.

⦁    Ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών των κ.κ. Παπαδάκη Μιχαήλ και Συκιωτάκη Μαρίας.  

⦁    Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Κουλάκη Εμμανουήλ.