Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται, ότι η θεωρητική εξέταση για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Οδοντοτεχνίτη θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. στο Υπουργείο Υγείας.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως και Παρασκευή 18-11-2016.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.