Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Χανίων, καλεί τα μέλη του που έχουν τρία (3) προστατευόμενα  τέκνα ,να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής  για το πρόγραμμα, δωρεάν διανομή αποσυρόμενων προϊόντων.

ME ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 14.400€.

1.     Εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2015.
2.     Το αντίστοιχο έντυπο Ε1 .
3.     Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.     Υπεύθυνη Δήλωση (θα διατίθεται από τον σύλλογο).
5.     Προσκόμιση της τριτεκνικής κάρτας, θεωρημένη.     

Η συγκέντρωση των εγγράφων θα γίνεται στα γραφεία του συλλόγου από  08 Νοεμβρίου 2016  μέχρι και 25 Νοεμβρίου 2016.

Για πληροφορίες στο Σύλλογο
Τηλ.28210-94334