Η προγραμματισμένη συζήτηση στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των Δημοτικών τελών του 2017, είναι μία σημαντική ευκαιρία να κριθούν, πράξεις, πρακτικές και διακηρύξεις όλων των πλευρών στο Δήμο, τόσο της Δημοτικής αρχής, όσο και της αντιπολίτευσης. 
Όπως προβλέπεται, το ύψος των Δημοτικών Τελών που θα ισχύει κάθε χρονιά σε ένα Δήμο, αποφασίζεται λίγο πριν την έναρξη της. Έτσι, λοιπόν, πέρυσι τέτοια εποχή, σε μία αντίστοιχη συζήτηση η Δημοτική Αρχή επέμενε και τελικά επέβαλε αύξηση των δημοτικών τελών, αναγκαία όπως την χαρακτήρισε, θεωρώντας ότι τα έσοδα (με τις ισχύουσες τιμές) δεν θα επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών. 
Για αυτή την επιλογή της, κατέφυγε σε αριθμούς, εκτιμήσεις τέτοιες και τόσους ώστε να παρουσιάζει και να θεωρεί επαρκή την αιτιολόγηση των αυξήσεων.

Οι Ενεργοί Πολίτες, τόσο σε εκείνη τη συζήτηση, αλλά και δημόσια με γραπτή παρέμβαση, ανέφεραν και αιτιολόγησαν πλήρως ότι :
•    Οι αυξήσεις στα Δημοτικά Τέλη δεν ήταν απαραίτητες. 
•    Υπήρχαν και άλλοι τρόποι να ισοσκελιστεί το υποτιθέμενο κενό, μεταξύ των εσόδων και εξόδων στα ανταποδοτικά τέλη.
•    Το ύψος των προβλεπόμενων εξόδων για το 2016 ήταν μεγαλύτερο από το αναγκαίο για την ομαλή και σωστή λειτουργία της υπηρεσίας.
•    Πρότεινε τρόπους για αύξηση των εσόδων όπως η αξιοποίηση των δηλωθέντων από τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων, η επιβεβαίωση και έλεγχος δηλωθέντων κλπ.
Η ώρα της κρίσης …….. 
Τα έσοδα του Δήμου από τα τέλη για το 2016 θα ανέλθουν τελικά σε 12.706.339€, υπερβαίνοντας κατά περίπου 400.000€ τον αρχικό σχεδιασμό. 

Τα έξοδα όμως για το 2016, όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, θα είναι μειωμένα κατά 2.000.000 € περίπου, δηλαδή θα κυμανθούν περίπου στα 10.500.00 €, ποσό το οποίο οι Ενεργοί Πολίτες είχαν εκτιμήσει ορθώς, όπως μπορεί να δει κανείς στην περυσινή γραπτή παρέμβαση.

Δηλαδή η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για επιβάρυνση του Δημότη, μέσω της αύξησης των Δημοτικών Τελών για το 2016, όχι μόνο δεν ήταν απαραίτητη, αλλά με τα οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν για τα έσοδα και τα έξοδα, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ακόμα και μείωση. 

Επιβεβαιώνουν δηλαδή αυτά που αναφέραμε και πέρυσι ότι η επιβολή των αυξήσεων ήταν αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών της Δημοτικής Αρχής που εφαρμόζει συντηρητικές, νεοφιλελεύθερες πολιτικές με φόρους, αυξήσεις, σκληρές εισπρακτικές πολιτικές σε βάρος των δημοτών. 
Και για το 2017 …..

Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής να παραμείνουν σταθερά τα δημοτικά τέλη, το 2017, δείχνει να μην αναγνωρίζει, το άδικο της επιβολής αυξήσεων το 2016. 

Για το 2017 προβλέπει έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη περίπου 13.900.000 αυξημένα κατά 10% με αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της καλής δουλειάς του στελεχικού δυναμικού.

Τα προβλεπόμενα έξοδα όμως προϋπολογίζονται στα 15.938.377 !!!! δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 40 % - 50% !!! 
Τι δικαιολογεί όμως αυτήν την υπερβολική αύξηση στα έξοδα; 
Ούτε αύξηση προσωπικού υπάρχει, ούτε τεράστιες αυξήσεις πρώτων υλών παρατηρούνται (να θυμίσουμε ότι στον για πρώτη φορά ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ελαστικά κλπ υπάρχει μία μείωση κόστους έως και 40%), ούτε αυξήθηκαν οι δαπάνες στον φορέα διαχείρισης, αλλά ούτε και το κόστος καυσίμων μεταβλήθηκε. 
Πρέπει επίσης να αναφερθεί, ότι η Δημοτική Αρχή, έχει δηλώσει ότι η επαναλειτουργία της μονάδας βιοξήρανσης των Απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου, με κάλυψη των δαπανών από την περιφέρεια, θα μειώσει το συνολικό κόστος του Δήμου που καταβάλλεται στον ΕΣΔΑΚ. Δηλαδή θα υπάρχει και μία επιπλέον μείωση δαπανών. Η μήπως δεν είναι έτσι;

Ανταποδοτικά τέλη με ποιοτικές υπηρεσίες

Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι για ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν είναι για μη παροχή υπηρεσιών. Η εικόνα της καθαριότητας και η ποιότητα του ηλεκτροφωτισμού, δημοτικών και κοινοτικών οδών απέχει από να χαρακτηριστεί αντάξια των απαιτήσεων που θέλει μια σύγχρονη και «έξυπνη» πόλη. Στον τομέα αυτό απαιτείται πολλή δουλειά, πρόγραμμα και στρατηγική. Τα ανταποδοτικά τέλη δεν είναι μόνο έσοδα για τον Δήμο. Οι δημότες, απαιτούν άμεση και ποιοτική ανταπόκριση. Ιδιαίτερα όταν ζητάς αύξηση (όπως έκανε πέρυσι η Δημοτική Αρχή), αν μη τι άλλο πρέπει να προσφέρεις ακόμα περισσότερα.

Μείωση των τελών στα επίπεδα του 2014

Η Δημοτική μας Κίνηση - Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες – θεωρεί ότι απαιτείται άμεσα η μείωση των τελών τουλάχιστον στα προ των αυξήσεων επίπεδα (τέλη 2015). Τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία δικαιολογούν πλήρως το συγκεκριμένο αίτημα. Κάθε άλλη επιλογή είναι σε αντίθεση με την πραγματικότητα και εκφράζει πολιτικές που βλέπουν τον Δημότη σαν μόνιμη πηγή εσόδων, φόρων τελών προστίμων κλπ με υποβαθμισμένη ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών.