Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ του νπδδ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας. 

Με βασικούς άξονες τη δημιουργική απασχόληση νέων με αναπηρίες, την κοινωνική τους ένταξη, τη στήριξη των οικογενειών τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία παρέχει υπηρεσίες όπως εξειδικευμένη παρέμβαση σε ελλείψεις και δυσκολίες, δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ένταξη στην κοινωνία, καθώς και συμβουλευτική και υποστήριξη της οικογένειας. 

Στελεχωμένο από ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, γυμναστή, ειδικό παιδαγωγό, φυσιοθεραπευτή και βοηθητικό προσωπικό, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Ιεράπετρας στοχεύει στην ενίσχυση της αυτονομίας των μελών του μέσα από δραστηριότητες στους τομείς της αυτοεξυπηρέτησης, της καλλιέργειας επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της κυκλοφοριακής αγωγής, της δημιουργικής απασχόλησης, της ψυχαγωγίας και της ανάπτυξης προγραμμάτων γυμναστικής, φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας. 

Ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη εξωτερικών ψυχαγωγικών προγραμμάτων, μεταξύ των  οποίων εκδρομές, συμμετοχή σε τοπικά δρώμενα,  ψυχαγωγικές δραστηριότητες κα., για πρώτη φορά από τη φετινή χρονιά το ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε συνεργασία με τα γυμναστήρια της Ιεράπετρας υλοποιεί πρόγραμμα επισκέψεων και άθλησης των μελών του στους χώρους των γυμναστηρίων σε εβδομαδιαία βάση κάθε Πέμπτη. 

Όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, κα. Χρύσα Χατζημαρκάκη «Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Ιεράπετρας ένα από τα λιγοστά που υπάρχουν στην Κρήτη ανταποκρινόμενο στις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες, εξασφαλίζει για 3η συνεχή χρονιά τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, εντάσσοντας συνεχώς στο πρόγραμμά του νέες δραστηριότητες.

Παράλληλα με τα διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται,  από  την φετινή χρονιά τα μέλη του ΚΔΑΠ ΜΕΑ συμμετέχουν σε εξωτερικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως η άθληση στα γυμναστήρια της πόλης μας, τα οποία και ευχαριστούμε για την εποικοδομητική και γόνιμη συνεργασία». Ανάλογες δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα με διάφορες θεματολογίες υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς σημείωσε η κα. Χατζημαρκάκη, προσφέροντας έτσι δημιουργικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα μέλη τόσο του ΚΔΑΠ ΜΕΑ όσο και των άλλων δομών της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας. 

Τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου Ιεράπετρας λειτουργούν καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες 9:00 – 17:00 και παράλληλα με τις εγγραφές μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  του ΕΣΠΑ μπορούν επιπλέον να εγγράφονται και άτομα ΑΜΕΑ που το επιθυμούν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ανέφερε η πρόεδρος της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, κα. Χρύσα Χατζημαρκάκη.