Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Χανίων με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιάννη Μαργαρώνη συναντήθηκε το πρωί της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου με τον  Δήμαρχο Αποκόρωνα  Χαράλαμπο Κουκιανάκη και συνεργάτες του  στο Δημαρχείο στις Βρύσες .

Αντικείμενο της συνεργασίας,η διευκόλυνση των επιχειρήσεων με έδρα τον Αποκόρωνα αναφορικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου και τις προοπτικές της τοπικής ανάπτυξης στο περιθώριο του σχετικού προγραμματισμού του Δήμου Αποκόρωνα. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του επερχόμενου προγράμματος LEADER και προγραμματίστηκαν οι σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό, την ενημέρωση και προετοιμασία των επενδυτών. 
Επίσης, έγινε αναφορά στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου και συζητήθηκαν οι ενέργειες με τις οποίες οι φορείς αποσκοπούν να μοχλεύσουν ιδιωτικό επενδυτικό 
ενδιαφέρον μέχρι να δημοσιευθούν οι σχετικές προκηρύξεις. 

Παράλληλα συζητήθηκαν, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες εκτός του πλαισίου LEADER, οι οποίες προετοιμάζονται από το Δήμο Αποκόρωνα και συζητήθηκε η συνεργασία των φορέων αφενός για την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων μεγάλης εμβέλειας και αφετέρου για την διασφάλιση ιδιωτικών επενδύσεων και των σχετικών χρηματοδοτήσεων. 

Οι δύο φορείς συμφώνησαν σε στενότερη συνεργασία και διαρκή ανταλλαγή 
απόψεων με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την 
ανάπτυξη και συζητήθηκε συνεργασία τους σε υποβολή έργου στο πλαίσιο INTERREG. 

Τέλος αποφασίστηκε και η συνεργασία των δύο φορέων στο προσεχές 
διάστημα για το Αναπτυξιακό Συνέδριο που συνδιοργανώνει στα Χανιά το ΕΒΕΧ τους πρώτους μήνες του 2017.