Το ΤΕΕ έχει πολλαπλούς ρόλους. Είναι θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, για την ανάπτυξη της Χώρας, για την Επιστημονική εμβάθυνση καθώς και την επαγγελματική κατοχύρωση των Μηχανικών. 
Έχει ανταποκριθεί, μέχρι σήμερα;

Στις 10ετίες του ΄70 και του ΄80, μετά τη Μεταπολίτευση, με επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες θέσεις, μέσα από τη δουλειά των Μηχ/κών σε μόνιμες επιτροπές, τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, για κοινωνικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα και μέσα από τη συμμετοχή των εκπροσώπων του σε όλα τα όργανα λήψης των αναπτυξιακών αποφάσεων, καταξιώθηκε στη συνείδηση του του Ελληνικού Λαού.

Τα Συνέδρια για την Ανάπτυξη το 1980 και για το Χωροταξικό Σχεδιασμό, οι ημερίδες για την αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης, οι τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βέλτιστη λύση για το νέο αεροδρόμιο των Αθηνών, η προώθηση, με Αυτοδιαχείρηση, του ασφαλιστικού των Μηχανικών, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Δυστυχώς, δεν άργησε η πορεία ενσωμάτωσης.

Στη Χώρα, σταδιακά, επικράτησαν οι λογικές, του πελατειακού κράτους, της διαπλοκής και του προσωπικού συμφέροντος. Ξεχάστηκαν αξίες, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της προσήλωσης στο Δημόσιο συμφέρον. Παντού απλώθηκε ο κρατισμός, με ένα κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα, ανίκανο να επιβιώσει στον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και ένα μεγάλο αντιπαραγωγικό Δημόσιο τομέα. Αποτέλεσμα, η αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης και η κατάρρευση της Οικονομίας.

Οι Μηχανικοί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στην επικρατούσα τάση. Tο ΤΕΕ, έχασε τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά του, κατακερματίσθηκε σε ομάδες συντεχνιακών και προσωπικών επιδιώξεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν από τις ηγεσίες του τριγώνου Τράπεζα Αττικής – ΤΣΜΕΔΕ – ΤΕΕ, τα προβλήματα στη Τράπεζα Αττικής και η διαφαινόμενη απώλεια μεγάλου μέρους των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ. 

Σήμερα, έχουν επικρατήσει οι μηχανισμοί στη βάση του συντεχνιασμού και της ιδιοτέλειας και η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα ΑΦΕΤΗΡΙΑ, είναι πια επιτακτική. 

Οι Μηχανικοί έχουν το ιστορικό χρέος:

•    Να πρωτοστατήσουν στην ανατροπή του αποτυχημένου συστήματος.
•    Να απαιτήσουν να καταργηθούν οι μηχανισμοί που νέμονται το χώρο εις βάρος της κοινωνίας.
•    Να απαιτήσουν τη διακοπή κάθε συναλλαγής στις εσωτερικές διαδικασίες, με άμεση εκλογή του Προέδρου και της Διοίκησης του από τους ίδιους.
•    Να συσπειρωθούν για να αποτελέσουν, στη βάση των παραπάνω Αρχών και Αξιών, το καταλύτη για την ΑΛΛΑΓΗ του ΤΕΕ και να πετύχουν την επαγγελματική διέξοδο τους μέσα από τη λύση των αναπτυξιακών προβλημάτων της Χώρας. 

Η Νέα Παράταξη ‘’ΑΦΕΤΗΡΙΑ’’, μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. Η Διακήρυξη της και τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, εγγυώνται μια άλλη πορεία. Προέρχονται από τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, αλλά και από το σκληρά δοκιμαζόμενο ελεύθερο επάγγελμα, με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι όμως, ελεύθερα από κάθε δεσμό με το παλιό, πελατειακό, αναποτελεσματικό παρελθόν. 

Είναι βέβαιο ότι κάθε θέση που θα κερδίσει η ΑΦΕΤΗΡΙΑ στα Όργανα του ΤΕΕ, θα αποδυναμώσει τους παλαιούς μηχανισμούς, θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των Μηχανικών από την ιδιότυπη ομηρία, θα συμβάλλει στην ανόρθωση της Χώρας, θα δώσει προοπτική στους νέους Μηχανικούς και σιγουριά στους παλαιότερους. Για να ξανακερδίσουν την εκτίμηση του Ελληνικού Λαού. Μπροστάρηδες στην ανάπτυξη και την προκοπή.

Γιώργος Φωτάκης
Πολ. Μηχανικός - Υποψ. στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ