Το Ειρηνοδικείο των Χανίων εξέδωσε προσωρινή διαταγή, με ημερομηνία 21-09-2016 για  αγρότη με δύο ανήλικα παιδιά που συμμετείχε ως εγγυητής σε δάνειο ορίζοντας τη διάσωση του συνόλου της περιουσίας του από την  Τράπεζα όπως ανακοίνωσε  η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ένωσης:

"Πρόκειται για αγρότη ,έγγαμο, πατέρα δύο ανηλίκων παιδιών, από την περιοχή του Δήμου Χανίων  και σύμφωνα με τη Ένωση, το συνολικό χρέος του σε μία Τράπεζα, ως εγγυητή,  ανέρχεται στο ποσό των 129.801,93 ευρώ.

Με βάση την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, τα εισοδήματα που διαθέτει  ο εγγυητής είναι: 3.151,40 ευρώ, ετησίως από ελαιόλαδο .
Στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, περιλαμβάνονται μία κύρια κατοικία 120 τ.μ,  50%  συνιδιοκτησία μετά της συζύγου του και δεύτερη οικία, 50τ.μ, , οικόπεδο 500 τ.μ100%, ένα αυτοκίνητο χαμηλής αντικειμενικής αξίας.Το Ειρηνοδικείο των Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, τα επιδειχθέντα έγγραφα, την οικονομική ρευστότητα του αγρότη, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με το παρακάτω περιεχόμενο:

1) Δέχεται το αίτημα, χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.

2) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων ,κατά του αιτούντος  και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, μέχρι την εκδίκαση της αίτησης.,

3) Ορίζει μηδενικές δόσεις, έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, 

Η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή από το Ειρηνοδικείο των  Χανίων είναι σημαντική, αναφέρει συμπερασματικά, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για την αγροτική οικογένεια, σημειώνοντας ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία (λόγω μειωμένης ρευστότητας) που βιώνει η οικογένεια του αγρότη, δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντάς τον εγγυητή,στην εν λόγω νομοθεσία.
 
Για ενημέρωση ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140"