Μία περίεργη υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στους εργαζόμενους του ΠΑΓΝΗ, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Πρωταγωνιστές της υπόθεσης φέρονται να είναι δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί, οι οποίοι στις 31 Οκτωβρίου, φορώντας στρατιωτικές στολές και φέροντας όπλα, μετέβησαν στο νοσοκομείο ζητώντας πληροφορίες για τις ιατρικές ειδικότητες και τους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος. 

Μάλιστα, συστήθηκαν στους εργαζόμενους ως "στρατιωτικοί γιατροί" του Ισραήλ, οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη στα πλαίσια στρατιωτικής άσκησης που γίνεται στο Ηράκλειο.

Για την επίσκεψη των δύο στρατιωτικών από το Ισραήλ, ενημερώθηκε και ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Τασσόπουλος, ο οποίος απαγόρευσε την είσοδο τους στους χώρους του ιδρύματος, καθώς όπως ο ίδιος επισημαίνει "οι δύο άντρες δίχως να έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα για τις πληροφορίες που ζητούσαν, έφτασαν στο νοσοκομείο φέροντας όπλα".

Μάλιστα, μέχρι και σήμερα, αν και έχουν περάσει δύο εβδομάδες, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το θέμα.

Σχετική αναφορά για το συμβάν έχει κατατεθεί ήδη από το Νοσοκομείο στη ΔΥΠΕ Κρήτης, η οποία επίσης δεν είχε πάρει καμία ενημέρωση ή σχετικό αίτημα για παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών

Το Σωματείο Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ σε ανακοίνωσή του τονίζει:

"Το σωματείο εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ  καλεί σε αγωνιστική επαγρύπνηση και ετοιμότητα τους εργαζομένους  με αφορμή ένα γεγονός που σημειώθηκε 31/10 στο χώρο του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν 2 φερόμενοι στρατιωτικοί γιατροί του Ισραήλ, με όπλο ο ένας από τους 2, που ζήτησαν πληροφορίες για το νοσοκομείο, για την ύπαρξη ιατρικών ειδικοτήτων και να δουν τους χώρους του νοσοκομείου. Κάτι που προφορικά απαγορεύτηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου.

Το παραπάνω γεγονός δεν είναι ανεξάρτητο από τον ιδιαίτερο ρόλο που επιδιώκουν να παίξει το νησί μας και οι υποδομές στην περιοχή με την αμερικανονατοϊκή βάση στη Σούδα. Φαίνεται ότι οι φονιάδες των λαών επιθεωρούν τους χώρους που θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν από τις τυχόν στρατιωτικές συγκρούσεις. Οι εξελίξεις είναι εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νες για τα ερ­γα­τι­κά, λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα. Είναι ώρα επα­γρύ­πνη­σης και αγώνα ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και την ελ­λη­νι­κή εμπλο­κή για την υλο­ποί­η­σή τους.   

Οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν θα γίνουν συνένοχοι στη βάρβαρη πολιτική που τσακίζει τους λαούς, δεν θα γίνουν συνένοχοι στους πολέμους. Η αξιοποίηση των γνώσεων και της προσφοράς μας αφορά την υγεία του λαού μας και όλων των λαών που μοχθούν κα­θη­με­ρι­νά κάτω από τις όλο και πιο δύ­σκο­λες συν­θή­κες και όχι τους φονιάδες των λαών (ΗΠΑ - ΝΑΤΟ – ΕΕ).

Στους δι­κούς τους στό­χους και επι­διώ­ξεις, απα­ντά­με με έντα­ση της δρά­σης μας.

Καμία ελ­λη­νι­κή εμπλο­κή στους πο­λε­μι­κούς σχε­δια­σμούς και πο­λέ­μους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ"